ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κειμενο

Με χαμόγελο αντιμετωπίζουμε για ακόμα μια φορά την προσπάθεια ορισμένων να παραποιήσουν την αλήθεια μέσω δημοσιευμάτων. Ελπίζουμε αυτή τους η εμμονή να παραποιούν την πραγματικότητα να είναι μόνον από άγνοια και να μην εντάσσεται σε μια προσπάθεια υπονόμευσης του Δήμου Ηλιούπολης.

Σε ανακοίνωση που είδε το φως της δημοσιότητας, κατηγορείται η Δημοτική Αρχή ότι παρουσιάζει Ισολογισμούς με «πλασματικά στοιχεία» και χαρακτηρίζει το πλεόνασμα του 2014 ως «ανύπαρκτο».

Κάποιοι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να κάνουν αισθητή την παρουσία τους, ΤΟΛΜΟΥΝ να παίζουν ακόμα και με τη ΔΕΔΟΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΥΡΩΣΤΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ, η οποία την ώρα που η Κυβέρνηση έκλεινε τις τράπεζες και έβαζε capital controls στα χρήματα του λαού, έδωσε τη δυνατότητα στο Δήμο Ηλιούπολης να σταθεί όρθιος έχοντας εξασφαλισμένη τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του, έχοντας εξασφαλισμένη επάρκεια καυσίμων για τα οχήματα και πετρελαίου για τα σχολεία καθώς και εξασφαλισμένη προμήθεια τροφίμων για τους πολίτες που επλήγησαν από αυτή την κατάσταση.

Αν το πλεόνασμα ήταν «πλεόνασμα» όπως το χαρακτηρίζουν, ο Δήμος θα είχε καταρρεύσει τη στιγμή της κρίσης… Όμως, το ΥΠΑΡΚΤΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ήταν το μαξιλάρι ασφαλείας μας τη στιγμή που δε λειτουργούσε τίποτα στη χώρα, δίνοντας τη δυνατότητα στο Δήμο μας να συνεχίσει απρόσκοπτα τη λειτουργία του.

Ξεχνούν πως ο Δήμος Ηλιούπολης με εισήγηση του Δημάρχου στο Δημοτικό Συμβούλιο ήταν από τους λίγους Δήμους που συναίνεσαν στο να δοθούν τα αποθεματικά του στο Ταμείο Παρακαταθηκών, βοηθώντας την εθνική προσπάθεια της Κυβέρνησης… Αλήθεια, αν το πλεόνασμα ήταν «πλεόνασμα» ποια αποθεματικά θα μπορούσε να δώσει ο Δήμος Ηλιούπολης;

Συγκεκριμένα:

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μας λένε για τις συμμετοχές του Δήμου Ηλιούπολης στις δημοτικές επιχειρήσεις ΚΕΔΗΛ, ΔΕΚΕΗΛ και ΤΑΒΙΘΑ που βρίσκονται σε εκκαθάριση ύψους 392.817,32 € ότι αφού δεν αφήνουν προϊόν εκκαθάρισης θα έπρεπε να επιβαρύνουν τα αποτελέσματα χρήσης και ισόποσα να μειωθεί η καθαρή λογιστική θέση του Δήμου.

Τους λέμε πως το 2014 δεν είχε ολοκληρωθεί η εκκαθάριση των Δημοτικών Επιχειρήσεων, οπότε η επιβάρυνση των αποτελεσμάτων χρήσης δεν έγινε στον Ισολογισμό του 2014, αφού δε νομιμοποιούμαστε να το κάνουμε. Αυτό θα συμβεί και θα φανεί στη χρήση και στον Ισολογισμό του 2015.

ΑΚΙΝΗΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Μας λένε για «ποσά ύψους 2.430.697,66€ που περιλαμβάνονται στο λογαριασμό «ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και δεν παρουσιάζουν καμία είσπραξη τουλάχιστον για τα 2 τελευταία χρόνια». Μας λένε πως θεωρούν ότι «θα έπρεπε να επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα χρήσης με 800.000 € και ισόποσα να μειωθεί η καθαρή θέση του Δήμου».

Τους λέμε ότι η Δημοτική μας Αρχή έχει φέρει ήδη στο Δημοτικό Συμβούλιο τη διαγραφή προστίμων που περιλαμβάνονται σε αυτό το ποσό και αφορά πρόστιμα που έχει επιβάλλει το Δημοτικό Συμβούλιο για παράνομες κεραίες κινητής τηλεφωνίας και με αμετάκλητες αποφάσεις το Σ.Τ.Ε. (και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση) έχει κρίνει πως δε νομιμοποιείτο το Δημοτικό Συμβούλιο να επιβάλλει, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε.

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μας λένε πως «η μισθοδοσία μειώθηκε στην χρήση 2014 σε σχέση μ’ αυτή του 2013 περίπου κατά 800.000,00 €, πράγμα που σηματοδοτεί μείωση παρεχομένων υπηρεσιών».

Τους λέμε να μας πουν ποια παρεχόμενη υπηρεσία του Δήμου μας μειώθηκε το 2014 παρά τις εξοντωτικές μειώσεις των επιχορηγήσεων στους Δήμους.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

Μας λένε πως θα έπρεπε να αναγράφουμε στον Ισολογισμό ότι απαίτηση μπορεί να διεκδικεί κάποιος δικαστικά και την κοστολογούν 4.500.000€.

ΔΕΝ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΥΜΕΡΟ ΑΠΟ ΠΟΥΘΕΝΑ!!!

Τους λέμε πως το νούμερο αυτό δεν προκύπτει από πουθενά. Επίσης, είναι γνωστό ότι στις αγωγές είναι πάγια πρακτική να διεκδικούνται ποσά πολύ μεγαλύτερα των πραγματικών απαιτήσεων. Γιατί θα έπρεπε ο Δήμος να φορτώνει πέρα από τον Ισολογισμό του και τον Προϋπολογισμό κάθε έτους με ποσά τα οποία δεν γνωρίζει κανείς το ύψος που τελικά θα φτάσουν αλλά και το πότε θα επιδικαστούν; Είναι γνωστό πως τα ελληνικά δικαστήρια αργούν πάρα πολλά χρόνια για να βγάλουν αμετάκλητες αποφάσεις που θα αναγκάσουν το Δημόσιο να πληρώσει το οποιοδήποτε ποσό διεκδικείται από τον οποιονδήποτε. Όταν προκύπτει τέτοια ανάγκη να καλυφθεί ποσό που έχει επιδικαστεί, ο Δήμος προβαίνει σε αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του και κάλυψη του ποσού που έχει επιδικαστεί.

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΔΟΕ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ

Μας λένε για το πρόστιμο του ΣΔΟΕ που αφορά στη μη τήρηση ταμειακής μηχανής στο Νεκροταφείο και γιατί δεν κατατέθηκε προσφυγή εναντίον αυτού αλλά υπήρξε συμβιβασμός με την Εφορία.

Τους λέμε πως ακόμα θεωρούμε ότι κακώς επιβλήθηκε το πρόστιμο από το ΣΔΟΕ αφενός γιατί «το Δημόσιο δεν μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο στο Δημόσιο» και αφετέρου γιατί θεωρούμε πως μας δικαιώνει το με Αριθμό Πρωτοκόλλου 97391/52403 (6/1/2016) έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής που αφορά στην «Είσπραξη, διαχείριση και διάθεση εσόδων μη ενοριακών ναών κοιμητηρίων». Συγκεκριμένα, «τα κοιμητήρια χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής» και «αι εκ των κοιμητηρίων πρόσοδοι είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψιν εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει λειτουργίας αυτών».

Όσον αφορά το γιατί συμβιβάστηκε ο Δήμος μας με την εφορία και δεν κατέφυγε σε προσφυγή, όπως δηλώσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό έγινε γιατί σε περίπτωση προσφυγής θα χάναμε τη δυνατότητα ρύθμισης των 100 δόσεων. Επιλέξαμε, λοιπόν, μια μέση οδό, πληρώνοντας το 25% του προστίμου, ρυθμίζοντας το υπόλοιπο 25% σε 100 δόσεις ώστε να γλιτώσουμε το 50% ενώ, ταυτόχρονα, κινούμαστε νομικά ενάντια στο πρόστιμο αυτό θεωρώντας ότι είμαστε απολύτως νόμιμοι. Σε περίπτωση προσφυγής θα έπρεπε να πληρώσουμε εφάπαξ 40% το οποίο σε περίπτωση δικαίωσης θα μας επιστρεφότανε.

Σχετικά με την ουσία της επιβολής του προστίμου, επιμένουμε πως κακώς επιβλήθηκε και πιστεύουμε πως σύντομα θα δικαιωθούμε. Άλλωστε, «σύμφωνα με τον Α.Ν. 582/1968 «περί Δημοτικών και κοινοτικών Κοιμητηρίων», οι πρόσοδοι των κοιμητηρίων είναι δικαιώματα ή τέλη επιβαλλόμενα προς κάλυψη εν μέρει ή εν όλω των δαπανών της συντηρήσεως και εν γένει της λειτουργίας του κοιμητηρίου. Υπό την έννοια αυτή η χορήγηση κάθε αγαθού ή υπηρεσίας εντός του κοιμητηρίου λειτουργεί απολύτως ανταποδοτικά.

Εν κατακλείδι πρέπει να τονισθεί ότι η λειτουργία της αίθουσας του κοιμητηρίου δεν έχει σκοπό το κέρδος, αλλά αποτελεί υπηρεσία παρεπόμενη του εθίμου και του τελετουργικού και πλήρως ενταγμένη στο πλαίσιο των κοινωνικών υπηρεσιών του Δήμου. Επιπλέον ουδόλως παραβιάζει τις αρχές του ανταγωνισμού, δεδομένου ότι αφενός  δεν εξυπηρετεί αδιακρίτως κάθε δημότη ή πολίτη, αλλά μόνον αυτούς που διεξάγουν τελετές μέσα στο νεκροταφείο και αφετέρου ότι προσφέρονται μόνο τα παραπάνω τρία βασικά αγαθά και όχι όλα όσα μπορεί ενδεχομένως να προσφέρει μία εκτός του κοιμητηρίου ευρισκόμενη ιδιωτική επιχείρηση.»

ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Μας λένε πως «το συνολικό κόστος διαχείρισης απορριμμάτων χρήσης 2014 ήταν 4.443.640,00 € ενώ τα έσοδα ανέρχονται μαζί με τον ηλεκτροφωτισμό στο ποσό των 6.216.726 €» και πως «λαμβάνοντας υπόψη και τις δαπάνες ηλεκτροφωτισμού διαπιστώνεται σημαντικό πλεόνασμα».

Τους λέμε πως θα έπρεπε να γνωρίζουν ότι από το Ενιαίο Ανταποδοτικό Τέλος πληρώνονται τόσο το κόστος της καθαριότητας όσο και το κόστος ηλεκτροφωτισμού. Για την ακρίβεια, το 2014 ο Δήμος Ηλιούπολης πλήρωσε 1.165.073,48€ για τον ΕΣΔΝΑ, 326.657,55€ ως δικαίωμα της ΔΕΗ για την είσπραξη των τελών καθώς και 4.187.837,46€ για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό της πόλης. Δαπάνες του 2014 που πληρώθηκαν το 2015 ως ΠΟΕ (Παρελθόντα Οικονομικά Έτη) ανέρχονται σε 222.978,23€, άρα συνολικά 5.902.546,72€ και όχι 4.443.640€ όπως ψευδώς αναφέρεται. Τα ανταποδοτικά έσοδα ανέρχονται σε 6.221.951,31€. Το υπόλοιπο ποσό προφανώς και είναι το μαξιλάρι ασφαλείας μας σε περίπτωση καθυστέρησης ή μείωσης των εσόδων από τα ανταποδοτικά, ώστε να είμαστε συνεχώς λειτουργικοί και να μη μείνει ώρα η πόλη χωρίς καύσιμα και όλα τα απαραίτητα για την καθαριότητα.

“Πρώτα η ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ”

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.