ΔΗΜΟΣ
Κειμενο

Κανονιστική Πράξη εξέδωσε το Δημοτικό Συμβούλιο της Ηλιούπολης για την καθιέρωση ενός πλαισίου γενικών προδιαγραφών και κανόνων, που θα διέπει την παραχώρηση ή μη της χρήσης πάσης φύσεως κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Ηλιούπολης.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Κανονιστικής Πράξης το δικαίωμα της παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου σε ιδιώτες που δίνει ο νόμος στον Δήμο, θα πρέπει να είναι λελογισμένο και τέτοιο ώστε αφενός, να εξυπηρετεί τους επαγγελματικούς σκοπούς του ιδιώτη επιχειρηματία, αλλά ταυτόχρονα να μην παρεμποδίζεται η κοινή του χρήση από τους πολίτες.

Δυστυχώς παρατηρήθηκε, ότι με την παραχώρηση από τον Δήμο μας σε ιδιώτες αδειών κατάληψης κοινοχρήστου χώρου για επαγγελματική χρήση, ορισμένοι από αυτούς ακολουθούν επεκτατική πρακτική και προβαίνουν σε αυθαίρετη κατάληψη κοινόχρηστου χώρου πέραν του οριοθετημένου κοινόχρηστου χώρου καθώς και στην προσθήκη ακόμη και αυθαίρετων κινητών ή σταθερών κατασκευών, αναιρώντας με αυτόν τον τρόπο το συνταγματικό δικαίωμα της ακώλυτης χρήσης από τους πολίτες των κοινόχρηστων πραγμάτων και υποβαθμίζοντας ουσιαστικά την ποιότητα ζωής των κατοίκων της πόλης μας.

Προτεραιότητα όμως της Δημοτικής Αρχής της Ηλιούπολης αποτελεί η ομαλή λειτουργία της πόλης μας η οποία θα πρέπει να συνδυάζει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων στους κοινόχρηστους χώρους με την απρόσκοπτη χρήση των κοινόχρηστων χώρων από τους κατοίκους της πόλης μας.

Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε Κανονισμό λειτουργίας που διέπεται από τις εξής αρχές:

Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών στους κοινόχρηστους χώρους, των Ατόμων με ειδικές Ανάγκες (ΑμεΑ), καθώς και όλων των εμποδιζόμενων προσώπων, που χρήζουν ιδιαίτερης προστασίας, όπως ηλικιωμένοι, μικρά παιδιά, μητέρες με καροτσάκια και εν γένει η διαβίωση των πολιτών.
Η πρόληψη κινδύνων, που δημιουργούνται με την ανεξέλεγκτη εναπόθεση αντικειμένων σε οδούς, πλατείες, πεζοδρόμια κλπ.
Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών της Πόλης. Οι χώροι πρασίνου, οι πλατείες, οι πεζόδρομοι, τα πάρκα, τα άλση, τα πεζοδρόμια συνδέονται άμεσα με την ποιότητα ζωής των πολιτών στην καθημερινή τους εξυπηρέτηση ή στην αναψυχή τους.
Η προστασία του περιβάλλοντος.
Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινόχρηστων χώρων.
Η καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών μέσα από εγκατάσταση δικτύων Οργανισμών κοινής ωφελείας, κάνοντας χρήση κοινόχρηστου χώρου εδάφους ή υπεδάφους.
Η αναγκαιότητα να δοθεί ένα στίγμα αισθητικής και πολιτισμού τονώνοντας παράλληλα την τοπική οικονομία.
Ειδικότερα, το καθοριζόμενο πλαίσιο γενικών κανόνων αποβλέπει στην αξιοποίηση της θετικής συμβολής, που μπορεί να έχει η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην ζωντάνια, ασφάλεια και ελκυστικότητα των κοινόχρηστων χώρων της Πόλης, εφόσον όμως παράλληλα διασφαλίζονται:

1. Ο βασικός προορισμός των κοινόχρηστων χώρων και η ανεμπόδιστη χρήση τους από όλους τους πολίτες.
2. Η προστασία των δομικών στοιχείων, της φύτευσης και του εξοπλισμού των κοινόχρηστων χώρων.
3. Η ανάγκη να εξοπλισθούν οι υπηρεσίες του Δήμου με ένα κοινό εργαλείο για την εφαρμογή των κανονισμών και των νομοθετικών διατάξεων για τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας της πόλης μας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.