ΔΗΜΟΣ
Κειμενο

Με απόφαση Δημάρχου, ορίζεται ο Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Φώτης Χρυσουλάκης ως Άμισθος Αντιδήμαρχος Παιδείας, με αρμοδιότητες:

Τη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας Εθελοντισμού – Δια Βίου Μάθησης και Πολιτικών Ισότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας – Υγείας – Παιδείας και Εθελοντισμού, καθώς και τον έλεγχο και την υπογραφή όλων των σχετικών εγγράφων του παραπάνω Τμήματος, εκτός των θεμάτων που αφορούν τον Εθελοντισμό.
Προεδρεύει στην Δημοτική Επιτροπή Παιδείας.
Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ν.Π.Δ.Δ.) για την επίλυση των θεμάτων που προκύπτουν.
Τη λειτουργία του Ανοιχτού Πανεπιστημίου που διοργανώνει ο Δήμος.
Τη Δια Βίου Μάθηση και τις Πολιτικές Ισότητας.

Φώτης Χρυσουλάκης

Εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο του.

Γιώργος Χατζηδάκης
Δήμαρχος Ηλιούπολης

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.