Την Κυριακή 7/5/17 και ώρα 10:00, θα κάνουμε τον καθαρισμό της παραποτάμιας περιοχής και της κοίτης της Πικροδάφνης στην Ηλιούπολη, για να προετοιμάσουμε το χώρο που θα γίνει η γιορτή- αφιέρωμα στην Πικροδάφνη, στις 28 Μαίου 2017.

Σημείο συνάντησης: μπροστά από την είσοδο της παιδικής χαράς, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Τζαβέλλα και λεωφ. Βουλιαγμένης, στην Ηλιούπολη.

Τον καθαρισμό στις 7/5/17 και τη γιορτή στις 28/5/17 οργανώνουν ο σύλλογός μας (Κι.Π.Η.) και το 1ο Σύστημα Προσκόπων Ηλιούπολης.

Το ρέµα της Πικροδάφνης σύµφωνα με το Σχέδιο ∆ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών του Υδατικού ∆ιαµερίσµατος Αττικής, που ενσωµατώνει την Οδηγία πλαίσιο 2000/60 για τα Ύδατα, είναι το 13ο ποτάµιο σύστηµα του Υδατικού αυτού διαµερίσµατος.

Η πολιτεία  σήμερα ετοιμάζεται εκ νέου να προχωρήσει στον εγκιβωτισμό του!

Στόχος των προσπαθειών μας είναι να σώσουμε τα τελευταία 6,5 χιλιόμετρα περίπου, από την Ηλιούπολη μέχρι τις εκβολές του, που έχουν απομείνει σε φυσική κατάσταση, γιατί το «μπάζωμα», η αποψίλωση, η «διευθέτηση» και ο εγκιβωτισμός των ποτάμιων συστημάτων, για μας, δεν αποτελούν λύσεις διαχείρισής τους. Αντίθετα προσθέτουν προβλήματα.

•    Η αποψίλωση των ποταμών και ρεμάτων και ο εγκιβωτισμός τους, δεν ενισχύει αλλά μειώνει τον αντιπλημμυρικό τους ρόλο, αυξάνοντας τις πιθανότητες εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων. Αυτό γιατί τεράστιο ρόλο στην απορρόφηση των νερών παίζουν το χώμα των πρανών και της κοίτης, καθώς επίσης το ριζικό σύστημα των δέντρων και της βλάστησης εν γένει.

Κι.Π.Η.-  Κίνηση Πολιτών Ηλιούπολης
Σκρα 10, 163 46 Ηλιούπολη  
Τ.:2109730215 • K.:6944683652
F.: 2118005508, 2109718162
kin.pol.il@gmail.comhttp://www.kipi.gr

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.