ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Κειμενο

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, στις 13 Οκτωβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16:30 στην ειδική αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχιακού Μεγάρου «Κώστας Κονδύλης» (Σ. Βενιζέλου 114), με θέματα:

  1.    Έγκριση απολογισμού χρηματικής διαχείρισης του Δήμου, οικονομικού έτους 2015
  2.    Έγκριση ισολογισμού και λοιπών οικονομικών καταστάσεων έτους 2015

και στις 19:00 με θέματα:

  1.    Σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού Δήμου Ηλιούπολης 2015 – 2019
  2.    Νομικές δεσμεύσεις, ψηφίσεις πιστώσεων, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
  3.    Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών
  4.    Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κλπ. της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας
  5.    Νομικές δεσμεύσεις, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων, προμηθειών, εργασιών, εγκρίσεις μελετών κ.λπ. του Αυτοτελούς  τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών
  6.    Kαθορισμός Ενιαίου Ανταποδοτικού Τέλους έτους 2017
  7.    Kαθορισμός Δημοτικού Φόρου έτους 2017
  8.    Kαθορισμός Τελών Δημοτικού Κοιμητηρίου έτους 2017
  9.    Kαθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων έτους 2017
10.    Kαθορισμός Τελών Κατάληψης Περιπτέρων έτους 2017
11.    Kαθορισμός Τελών Κατάληψης Κοινοχρήστων χώρων –εμποροπανηγύρεις  έτους 2017
12.    Kαθορισμός Τελών Διαφήμισης έτους 2017
13.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2016 (9η)
14.    Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΑΦΑΔΗΛ», έτους 2016
15.    Τροποποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Κοιμητηρίου
16.    Έκτακτες Οικονομικές ενισχύσεις
17.    Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους
18.    Συμπλήρωση της 256/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου
19.    Καταστροφή άχρηστων αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία
20.    Ορισμός Υπευθύνου, Συντονιστή και μελών της Συντονιστικής Επιτροπής για την λειτουργία του Διαδημοτικού Δικτύου Υγείας
21.    Έγκριση που αφορά την μετονομασία της Πλατείας  Ηρώδου Αττικού σε Πλατεία Λευκαδίων συμφώνα με το 13/2016 πρακτικό της Επιτροπής του αρ 8 του Κ.Δ&Κ.
22.    Ορθή επανάληψη της 47/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβούλιου που αφορά την μετονομασία της πλατειάς Φλέμιγκ συμφώνα με το 13/2016 πρακτικό της Επιτροπής του αρ 8 του Κ.Δ&Κ.
23.    Έγκριση του Σχεδίου κανονισμού για τον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών κάθε είδους τόμων επί οδοστρωμάτων για την διέλευση υπόγειων δικτύων των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας συμφώνα με το άρθρο 79 του Ν.3463/2006 και το άρθρο 73 τουΝ.3852/2010
24.    Συγκρότηση επιτροπής του έργου «Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σε δρόμους περιοχής Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 21/2009)
25.    Συγκρότηση επιτροπής του έργου «Επισκευή – συντήρηση επέκταση αρδευτικών συστημάτων» (Α.Μ. 27/2014)
26.    Συγκρότηση επιτροπής του έργου «Κατασκευή πυρανίχνευσης – πυρασφάλειας δημοτικών κτιρίων» (Α.Μ. 33/2014)
27.    Συγκρότηση επιτροπής του έργου «Κατασκευές ασφαλείας σε Δημοτικά κτίρια» (Α.Μ. 19/2014)
28.    Συγκρότηση επιτροπής του έργου «Προσθήκη Α.Π.Χ του 10ου Δημοτικού Σχολείου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 41/2008)
29.    Συγκρότηση επιτροπής του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικού Κοιμητηρίου» (Α.Μ. 27/2011)
30.    Συγκρότηση επιτροπής του έργου «Αποκατάσταση ζημιών από θεομηνία στο Δήμο Ηλιούπολης» (Α.Μ. 32/2014)
31.    Έγκριση μελέτης «Στατική μελέτη μεταλλικής στέγης στο κτίριο του άλσους ΚΙΝΤΗ και μεταλλικής πέργκολας στον αύλειο χώρο» (Α.Μ. 41/2016)
32.    Αίτηση 3ης παράτασης της προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου, «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων »ΑΜ 45/15
33.    Κάθετη και οριζόντια σήμανση εμπρόσθεν του 3ου Νηπιαγωγείου Ηλιούπολης επί της οδού Πελοποννήσου 34
34.    Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Διγενή 9
35.    Παραχώρηση χώρου στάθμευσης αυτοκινήτου για λόγους αναπηρίας στην οδό Σικελιανού 1
36.    Άδεια τοποθέτησης απαγορευτικού σήματος στάσης και στάθμευσης Ρ40 στο οδόστρωμα της οδού Μύρωνος 38 για στάθμευση σχολικού λεωφορείου για τον παιδικό σταθμό «Παραμυθούπολη»
37.    Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου για την  «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» ΑΜ 21/08
38.    Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου για την  «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» ΑΜ 10/09
39.    Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου για την  «Σημειακές παρεμβάσεις σε λακκούβες» ΑΜ 18/10
40.    Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου για την  «Ανάπλαση κοινόχρηστου χώρου και ενίσχυση πρασίνου Ηρώς Κωνσταντοπούλου μεταξύ των Οδών Εθνάρχου Μακαρίου και Παπαναστασίου» ΑΜ 18/06
41.    Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου για την  «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων» ΑΜ 27/10
42.    Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου για την «Δημιουργία πίστας SKATEBOARD στη συμβολή της οδού Α.Παπαναστασίου και Βουλιαγμένης» ΑΜ 6/10
43.    Αυτοδίκαιη παραλαβή έργου για την  «Αποπεράτωση έργου Μουσείου Εθνικής Αντίστασης»
44.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Διαμόρφωση σε πεζοδρόμους και λοιπούς κοινόχρηστους χώρους» (Α.Μ. 52/2015)
45.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Αντιστηρίξεις και διαμορφώσεις οδών σε περιφερειακά σημεία της πόλης» (Α.Μ. 56/2015)
46.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε του έργου «Συντήρηση και επισκευή δημοτικών κτηρίων» (Α.Μ. 45/2015)
47.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου «Aναπλάσεις - συντηρήσεις πάρκων - πλατειών» (Α.Μ. 46/2015)
48.    Έγκριση 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών» (Α.Μ. 22/2015)
49.    Αλλαγή κατεύθυνσης και μονοδρόμηση της οδού Κ. Παλαμά
50.    Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Διαμόρφωση πρόσβασης ΑΜΕΑ σε δημοτικούς οδούς και πεζοδρόμια» (Α.Μ. 1/2016) και εξουσιοδότησης του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
Κώστας Γ. Σεφτελής

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΤΙΑ app

Οδηγός Νότια

ONLINE Οδηγός Νοτίων Προαστίων

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail
Όροι και Προϋποθέσεις

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.