ΔΗΜΟΣ
Κειμενο

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου που ισχύει από 1 Μαΐου έως 31 Οκτωβρίου και σύμφωνα με την 4/2012 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ (ΦΕΚ 1346/Β/25.4.2012), είναι υποχρεωμένοι, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, να προβούν στην καθαριότητα αυτών.

Λόγω των αναμενόμενων προσεχώς υψηλών θερμοκρασιών και προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, παρακαλούμε τους συνδημότες μας το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου, να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, να απομακρύνουν τα ξερά χόρτα και τυχόν άλλα εγκαταλελειμμένα καυστά ή εκρήξιμα υλικά ή αντικείμενα.

Σε περίπτωση μη συμμορφώσεως των υπόχρεων στην ανωτέρω Πυροσβεστική Διάταξη, προκύπτει η υποχρέωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από το Δήμο. Όμως, σε βάρος εκείνων που δεν συμμορφώνονται ισχύουν και εφαρμόζονται Διοικητικές & Ποινικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 1 περίπτ. 26 εδάφ. β΄ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπου:

Α) Επιβάλλεται πρόστιμο πενήντα (50) λεπτών, ανά τετραγωνικό μέτρο του οικείου χώρου, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δήμου και βεβαιoύται εις βάρος τους η ισόποση σχετική δαπάνη προς καθαρισμό.

Β) Ασκούνται ποινικές κυρώσεις από την Πυροσβεστική Αρχή.

Στους χώρους που αναφέρονται, απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων-σπίρτων και άλλων υλών από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου κάθε έτους.

Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

Ως Δήμος προσβλέπουμε στην συνεργασία όλων μας, γιατί κάθε ολιγωρία στο συγκεκριμένο θέμα μπορεί να αποβεί εις βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των συμπολιτών μας.

Δεν πρέπει να δοθεί αφορμή να χαθεί ούτε ένα δέντρο, κανένα κομμάτι περιουσίας (σπίτι, αυτοκίνητα, κλπ) και κυρίως ανθρώπινη ζωή.

Κων/νος Καλούδης
Αντ/ρχος Πρασίνου

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΤΙΑ app

Οδηγός Νότια

ONLINE Οδηγός Νοτίων Προαστίων

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail
Όροι και Προϋποθέσεις

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.