ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
Κειμενο

Με αφορμή την συζήτηση για την υπεράσπιση της δημόσιας περιουσίας που αναζωπυρώθηκε πρόσφατα στην Ηλιούπολη, θεωρώ χρήσιμη, ιδιαίτερα για τους νεώτερους, την αναδημοσίευση μιας ανακοίνωσης του “Κέντρου Κοινωνικής Παρέμβασης Ηλιούπολης” που δημοσιεύτηκε τον Δεκέμβριο του 2004 και παραμένει επίκαιρη (Περιλαμβάνεται στο βιβλίο μου "Εδώ κάποτε...Συμβολή στην ιστορία της Ηλιούπολης", 2005, εκδόσεις ΚΨΜ).

Σύντομο ιστορικό
Η διένεξη μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των κληρονόμων Νάστου, ξεκινά από πολύ παλιά, από την δεκαετία του ’30, και κορυφώνεται στη δεκαετία του ’80.

Η απόφαση 4910/77 του Εφετείου Αθηνών, την οποία έφερε το 1980 στην επιφάνεια ο αριστερός πρώην αντιδήμαρχος Θανάσης Λώλας και οι λαϊκές αντιδράσεις που ακολούθησαν, έδωσαν τη δυνατότητα στην τότε Δημοτική Αρχή του Δ. Κιντή και στη συνέχεια στην κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, να καταγράψουν δεκάδες οικόπεδα, εντός σχεδίου πόλεως,  ως «Κτήματα του Ελληνικού Δημοσίου». Ένα μέρος από τα οικόπεδα αυτά παραχωρήθηκαν το 1988 στο Δήμο Ηλιούπολης .

Από τότε οι κληρονόμοι Νάστου ξεκίνησαν μια μεθοδευμένη δικαστική προσπάθεια στα ελληνικά και ευρωπαϊκά δικαστήρια με στόχο την επανάκτηση των οικοπέδων, σε αρκετά από τα οποία, εν τω μεταξύ, είχαν κατασκευαστεί εγκαταστάσεις κοινωνικού εξοπλισμού (σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, παιδικές χαρές, χώρος πρασίνου, αθλητικοί χώροι, εγκαταστάσεις υγείας κ.ά).

Ο Νόμος 3127/2003
Πριν λίγα χρόνια, από τους κληρονόμους Νάστου, επιχειρήθηκε ένας συμβιβασμός με το Ελληνικό Δημόσιο. Τα συμφέροντα των Νάστων εκπροσωπούσε τότε ο γνωστός Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, συνταγματολόγος Δημ. Τσάτσος. Οι αντιδράσεις της τοπικής κοινωνίας, απέτρεψαν προσωρινά μια οριστική διευθέτηση του ζητήματος εις βάρος των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο, το 2003, η Κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ ψηφίζει το Νόμο 3127/03, με βάση τον οποίο «...καθορίζονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο νομέας ακινήτου ευρισκομένου εντός σχεδίου πόλεως.... θεωρείται κύριος έναντι του Δημοσίου, το οποίο στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπεται να προβάλλει δικαίωμα κυριότητας...»
Σύμφωνα με το άρθρο 4 του νόμου αυτού, οι καταπατητές δημόσιων κτημάτων θεωρούνται ιδιοκτήτες, αν  νέμονται το ακίνητο «καλόπιστα» για 10 χρόνια και έχουν τίτλο αγοράς, ή αν το νέμονται «καλόπιστα» για 30 χρόνια χωρίς κανένα τίτλο αγοράς.

Οι προϋποθέσεις αυτές δεν ισχύουν «εάν το Δημόσιο αποδείξει ότι οι ιδιώτες ήταν κακόπιστοι, όταν απέκτησαν τη νομή των ακινήτων». Με δύο λόγια, ενώ μέχρι τότε έπρεπε να αποδεικνύει ο κάθε ιδιώτης την ιδιοκτησία του, τώρα πρέπει το Δημόσιο να αποδεικνύει ότι η συγκεκριμένη ιδιοκτησία δεν ανήκει σε κάποιο ιδιώτη-καταπατητή!!

Επισημαίνουμε ότι σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, από την εφαρμογή του Ν.3127/03 «...αναμένεται να προκληθεί σημαντική μείωση της περιουσίας του Δημοσίου...»

Ακόμη επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με την παράγρ.2 του άρθρου 4 του Ν.3127/03, η ρύθμιση αφορά ενιαία οικόπεδα μέχρι δύο στρέμματα και τα κτίσματα που βρίσκονται σ’ αυτά. Για ενιαία οικόπεδα μεγαλύτερα των δύο στρεμμάτων, ο νομέας-καταπατητής πρέπει να αποδείξει ότι έχει αναγείρει κτίσμα που καλύπτει τουλάχιστον το 30% του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου.

Η παραπάνω διάταξη βάσιμα θεωρείται ως «φωτογραφική», ώστε οι κληρονόμοι Νάστου να κατοχυρώσουν υπέρ αυτών ακίνητο επί της κεντρικής πλατείας της Ηλιούπολης (θερινός κινηματογράφος, κ.λ.π.)

Η Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου (ΚΕΔ)
Μέσα σ’ αυτές τις συνθήκες, πρόσφατα, τον Σεπτέμβριο του 2004, η Κ.Ε.Δ., με έγγραφό της προς το Δήμο Ηλιούπολης, ανακοινώνει ότι ανακαλεί την απόφασή της του 1988 με την οποία είχε παραχωρήσει τη χρήση 30 δημόσιων ακινήτων στα όρια του Δήμου Ηλιούπολης.

Ο στόχος της ενέργειας αυτής της Κ.Ε.Δ. είναι κατά τη γνώμη μας διπλός: αφ’ ενός να συμπεριληφθούν τα ακίνητα αυτά στον όγκο της δημόσιας περιουσίας που αυτή διαχειρίζεται, εν όψει της εισόδου της στο Χρηματιστήριο της Αθήνας, και, αφ’ ετέρου, να προωθήσει την διαδικασία συμβιβασμού με τους κληρονόμους Νάστου, οι οποίοι μπορεί πλέον να δικαιωθούν στα δικαστήρια, με βάση τον Νόμο 3127/03.

Είναι λοιπόν προφανές ότι η ΚΕΔ, δεν ανακάλεσε «από λάθος» την παραχώρηση των 30 ακινήτων στο Δήμο Ηλιούπολης, όπως ισχυρίζεται ο Δήμαρχος. Η πράξη της αυτή εντάσσεται σε μια πολιτική παραχώρησης τίτλων ιδιοκτησίας σε καταπατητές δημόσιων ακινήτων που προβλέπεται από τον Νόμο 3127/03, τον οποίο ψήφισε το ΠΑΣΟΚ και τον οποίο αποδέχεται και υλοποιεί σήμερα η Νέα Δημοκρατία.

Η στάση του Δημάρχου Ηλιούπολης και της παράταξής του .
Ως γνωστόν ο δήμαρχος Ηλιούπολης ανήκει στο ΠΑΣΟΚ και ως εκ τούτου ουδέποτε εναντιώθηκε στον νόμο 3127/03 που ψήφισε το ΠΑΣΟΚ. Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι, όταν ψηφιζόταν αυτός ο νόμος, δεν υπήρξε καμία αντίδραση από τον Δήμαρχο Ηλιούπολης, σε αντίθεση με τον Δήμαρχο Αργυρούπολης, ο οποίος παρενέβη και ζήτησε να αποσυρθεί το άρθρο 4, γιατί «...υπάρχει κίνδυνος τα οικόπεδα που έχουν καταπατηθεί από τον Νάστο και τους κληρονόμους του, να μην μπορούν πλέον να διεκδικηθούν από το Ελληνικό Δημόσιο, ή να προκύψουν σημαντικές δυσκολίες για τη διεκδίκησή τους...»(βλ. έγγραφο προς τον Πρόεδρο της Βουλής, αρ. πρωτ. 1646/ 26.2.03).

Ας θυμηθούμε ότι, από το 1991 που ανέλαβε καθήκοντα ο Δήμαρχος Ηλιούπολης κράτησε μια στάση ανοχής που διευκόλυνε την πολιτική της κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και τις μεθοδεύσεις της Κ.Ε.Δ. με τους κληρονόμους Νάστου.

Χαρακτηριστικά αναφέρουμε την πληρωμή ενοικίου από τον Α-Β. Βασιλόπουλο, τόσο στην Κ.Ε.Δ. όσο και στους κληρονόμους Νάστου, για το γνωστό ακίνητο της κεντρικής πλατείας Ηλιούπολης, όπου σήμερα λειτουργεί το SUPER MARKET A.B. Βασιλόπουλος και παλαιότερα λειτουργούσε χειμερινός κινηματογράφος.

Σήμερα, με την φωτογραφική διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 4, του Νόμου 3127/03, το Οικοδομικό Τετράγωνο της κεντρικής πλατείας, όπου βρίσκεται ο θερινός κινηματογράφος και το Σούπερ Μάρκετ Α-Β Βασιλόπουλος, κινδυνεύει να περάσει στα χέρια των κληρονόμων Νάστου. Και ένα μεγάλο μέρος της ευθύνης γι αυτό, θα ανήκει στον σημερινό Δήμαρχο Ηλιούπολης και στην παράταξή του.

Η ευθύνη των άλλων Δημοτικών Παρατάξεων Ηλιούπολης
Ο σημερινός Δήμαρχος Ηλιούπολης, βρίσκεται σ’ αυτή τη θέση από το 1991. Όλα αυτά τα χρόνια, οι άλλες δημοτικές παρατάξεις της Ηλιούπολης, στάθηκαν αδρανείς, παρακολουθώντας την δικαστική διένεξη με τους κληρονόμους Νάστου, χωρίς να πάρουν καμιά ουσιαστική πρωτοβουλία. Μόνο ο Δημοτικός  Σύμβουλος Κώστας Κονδύλης, πρόσφατα, κατάφερε να ταράξει τα νερά και να αναγκάσει το Δήμαρχο και την παράταξή του να φέρουν το ζήτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Να αντισταθούμε στην λεηλασία της δημόσιας περιουσίας στο Δήμο Ηλιούπολης και την ευρύτερη περιοχή.
Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι το ζήτημα της υπεράσπισης της δημόσιας περιουσίας στο Δήμο Ηλιούπολης (και όχι μόνο) βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη καμπή.

Η σημερινή (όπως και η προηγούμενη)κυβέρνηση, προωθεί πολιτικές ξεπουλήματος της δημόσιας γης σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές, σε αγροτικές και δασικές περιοχές.

Προωθεί (όπως και η προηγούμενη) το ξεπούλημα των τουριστικών και των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων .

Το «Κέντρο Κοινωνικής Παρέμβασης Ηλιούπολης» θεωρώντας αναγκαία την όσο το δυνατόν ευρύτερη συσπείρωση δυνάμεων που έχουν την πρόθεση να αντισταθούν στη λεηλασία της δημόσιας περιουσίας, θα προσπαθήσει το επόμενο διάστημα να συμβάλλει στην ανάδειξη της κρισιμότητας του ζητήματος και στην ανάληψη πρωτοβουλιών οι οποίες θα προωθούν αγωνιστικές κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις, παράλληλα με τις νομικές ενέργειες που απαιτούνται.

Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι δεν κινδυνεύουν μόνο τα 30 οικόπεδα στην Ηλιούπολη, αλλά κινδυνεύει ο Υμηττός από ιδιώτες, από Οικοδομικούς Συνεταιρισμούς, από τις παράλογες απαιτήσεις της Εκκλησίας στον Καρέα. Κινδυνεύει ο χώρος του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, να αποδοθεί σε ιδιώτες και να τσιμεντοποιηθεί, στο μεγαλύτερο μέρος του, αντί να μετατραπεί σε χώρο πράσινου. Κινδυνεύουν οι παραλίες του Σαρωνικού, με την απόδοσή τους στην Ε.Τ.Α. Α.Ε. και από αυτήν σε ιδιώτες για εκμετάλλευση.

Πλαίσιο άμεσων στόχων
Σε σχέση με το Δήμο Ηλιούπολης, θεωρούμε ότι πρέπει να κινητοποιηθούμε άμεσα ώστε:
α) να παραμείνουν στο Δήμο Ηλιούπολης, τα 30 δημόσια ακίνητα που ανακλήθηκε από την ΚΕΔ πρόσφατα, η παραχώρησή τους.
β) να καταργηθούν οι απαράδεκτες διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3127/03 και ειδικότερα η «φωτογραφική» παράγραφος 2.
γ) να μην επεκταθεί και στις εκτός σχεδίου περιοχές (Υμηττός) η κατάργηση του τεκμηρίου κυριότητος υπέρ του Δημοσίου.
δ) να μην παραχωρηθεί σε καταπατητές δημόσια γη (εντός και εκτός σχεδίου). Να μην αποχαρακτηριστούν δασικές εκτάσεις του Υμηττού. Να κηρυχθούν άμεσα αναδασωτέες όσες δασικές εκτάσεις έχουν καεί και δεν έχουν μέχρι σήμερα αναδασωθεί.

Τότσικας Πάνος

ΟΔΗΓΟΣ ΝΟΤΙΑ app

Οδηγός Νότια

ONLINE Οδηγός Νοτίων Προαστίων

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο ώστε να σας ενημερώνουμε μέσω e-mail
Όροι και Προϋποθέσεις

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας προσφέρουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία στη σελίδα μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας συμφωνείτε στη χρήση των cookies.